Условия за използване

 

Внимание!
Преди да използвате сайта за обяви - Obiavi1.com се запознайте с общите условия.
Използването на сайта е възможно само и единствено при спазване условията на настоящото споразумение с потребителя. 
Ползването на която и да е функция на сайта, означава, че вие сте приели настоящото Споразумение с потребителя.
 
I. Термини и определения
 • Администратор - представител от Obiavi1.com поддържащ сайта и отговарящ за спазване на правилата в сайта.
 • Obiavi1.com - e сайт за свободно публикуване на обяви при спазване на общите условия.
 • Обява - е съобщение с текст и снимки за предлагане на стока или услуга /продажба/ или /търсене/.
 • Потребител - физическо или юридическо лице, което отговаря  на условията за ползване на сайта.
 • Акаунт - сбор от данни на Потребителя, включващи електронна поща, аватар, парола и други данни, които са въведени при самата регистрация и допълвани/ редактиране по желания на потребителя.
 • Регистрация - процедурата по създаване на нов Акаунт.
 • Платени услуги - възможност на заплащане чрез SMS на определени услуги с цел повишаване видимостта на обявата и евентуалното по - често посещение от посетители в сайта.
 • Подарък от администратора - потребители публикували значителен брой обяви в сайта над 100 броя и спазващи стрикно правилата за ползване могат да получат по решение на администратора на сайта "Кредити" с който да рекламират в сайта своите обяви.
 • Потребителски профил - място в което потребителя може само и единствено да посети чрез свойте данни за вход /имейл и парола/. Профила дава възможност  на потребителя да управлява, рекламира,  редактира свойте обяви. 
 
II. Условия за публикуване на обяви
 • Заглавията и описанието на обявата задължително трябва да бъдат на български език /кирилица/. Може да се допусне описание на друг език единствено, ако преди това е налично описание на български език.
 • Забранено е дублирането/повтарянето на едни и същи обяви независимо какъв период е минал от първоначалното им публикуване. Допуска се дублиране на обяви след изтичане/изтриване на предходната /повтаряща се обява/.
 • Забранява се публикуването на едни и същи обяви в различни градове или категории.
 • Забранява се публикуването на информация, която не касае конкретната стока или услуга посочена в обявата.
 • Забранява се публикуването на обяви за заеми, кредити.
 • Обявите задължително трябва да бъдат публикувани в подходяща категория.
 • Заглавието на обявата трябва да предоставя максимално конкретна информация за предлаганата стока или услуга. 
 • Описанието на обявата не трябва да повтаря заглавието на обявата и най - изчерпателно да описва предлаганата стока или услуга.
 • Изрично се забранява публикуването на  импулсни телефонни номера, рекламирането сайтове.
 • Забранено е използването на обидни изрази, нецензурни думи.
 • Забранено е публикуването на еротични снимки.
 • Забранено е публикуването на обяви за продажба на секс артикули, медикаменти.
 • Забранено е публикуването на обяви за хомеопатични и лекарствени средства.
 • Забранено е публикуването на подвеждащи снимки или невярно съдържание на предлаганата стока или услуга.
 • Забранено е публикуването на контакна информация в заглавието или описанието на обявата, като телефон, скайп и т.н.
 • Забранено е публикуването на обяви за спонсорство.
 • Забранено е публикуването на обяви с некоректна информация за цена.
 • Забранено е публикуването на снимки с прекалено ниско качество.
 • Забранено е публикуването на обяви в който има безмислени символи и знаци целящи открояването на обявата.
 • Забранява се публикуването на обяви, които нарушават авторски права и запазени търговски марки.
 • Забранява се публикуването на обяви с множество правописни грешки.
 • Забранява се публикуването на обяви с контрабанден произход.
 • Забранява се публикуването на обяви със снимки които съдържат лого, реклама на други сайтове за обяви.
 • Забранява се публикуването на обяви за ясновидство, магии и гадателство.
 • Забранено е публикуването на обяви за работа през интернет, както и всички видове афилиeйт маркетинг програми.
 • Забранено е публикуването на обяви за  продажба на SIM карти за мобилни телефони.

Администратора на сайта премахва всички обяви, съдържащи нарушения изброени в раздел II.  на настоящото споразумение, като стойността на премахнатите платени обяви не се възстановява.

 

III. Условия за използване на сайта Obiavi1.com.

 • Сайта може да се използва от физически лица над 18 годишна възраст, от юридически лица и от други правни организации в съответсвие с българското законодателство
 • За достигане до всички функциите на сайта е необходимо да се направи регистрация.
 • Използването на сайта изисква достъп до интернет и подходяща програма позволяваща разглеждането/посещението на различните страници.
 • Администратора на сайта си запазва правото да препубликува, споделя публикуваните обяви на потребителите в социални мрежи/сайтове с цел популизирането и бързата продажба на стоките и услугите рекламирани в сайта obiavi1.com. 

 

 IV. Платени услуги в сайта Obiavi1.com

1. Платените услуги в сайта позволяват рекламирането на обяви чрез поставянето им в рекламен блок, повишаване на тяхното класиране в по предна позиция, поставяне на иконка приличаща вниманието или отличаване с различен фон от останалите обяви.

 

2. Цени на платените услуги в сайта:

2.1 Платени услуги за обяви:

 •  VIP обява  - 2,40 с ДДС - услугата е активна за период от 7 дни.

3. Рекламирането /активирането/ на платените услуги за обявите и магазините може да се извърши по два способа:

 • Директно заплащане чрез PayPal или SMS,  като активността на платената услуга започва да тече след потвърждаване за успешно плащане.
 • Плащане чрез получени кредити в профила на потребителя.

 

4. Продължителността на използване на платените услуги не може да бъде прекъсван или удължаван, ако обявата бъде снета или изтрита от самия потребител. 

 

 V. Период на активност на обява.

1. Обявата при първоначалното си публикуване в сайта се активира за период от 280 дена.  В края на този период 7, 3 и 1 ден преди изтичането на отделната обява сайта уведомява чрез имейл потребителя за напомняне за изтичане на периода на активност на конкретната обява. Потребителя може по всяко време да удължи периода на своята обява, дори и да не изтекъл периода на активност. Удължаването също е за период от 280 дена.

2. Магазина за разлика от обявата се активират безсрочно.

 

 VI. Оплаквания

 • В случай, че потребителя има претенции към услугите, които получава има възможност да изпрати писмено електронно опакване към администратора на сайта. Оплакването трябва да съдържа описание на проблема и имейл на подателя на оплакването.
 • Всяко оплакване следва да бъде подадено в 15-дневен срок от настъпването на основанието за него. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
 • В случай, че данните или информацията, описани в оплакването са недостатъчни, Администраторът ще се свърже със съответния потребител преди да разгледа оплакването му с искане за допълване на липсващите данни.
 • Администраторът разглежда всяко оплакване в рамките на 15 дни след получаването му.
 • Отговор на оплакване се изпраща само на имейл адреса, който потребителят е посочил в оплакването си.
 • В случай на каквито и да е спорове, свързани с настоящите общи условия, приложимо ще е българското право, като те ще се разглеждат от компетентния български съд.

 

V. Изменение на общите условия.

 • Администраторът може да измени Споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на Споразумението за услугите, предоставяни в Obiavi1.com. Ако изрично не е указано друго, промяната влиза в сила от деня на публикуването ѝ.
 • Потребителят се задължава да следи и да се запознава с евентуалните изменения на Споразумението при всяко ползване на сайта Obiavi1.com.
 • Всяко използване на сайта по какъвто и да е начин, само по себе си, ще се разбира като съгласие с направените от Администратора промени.
 • Отказът за приемане на промените води до прекратяване на договора с Администратора.

 

Общите условия са актуализирани последно на 22.06.2018 г.